آزادافزاری شوید!

جاتون تو آزاد افزار خالیه! اگه فکر می کنید آماده اید تا بهترین خدمات رو به مشتریان ارائه کنید به آزاد افزار بپیوندید.

فرصت ‌های شغلی

Frontend Developer

 • آشنایی با روانشناسی رنگ ها
 • آشنایی با مفهوم تجربه کاربری
 • توانایی طراحی Wireframe
 • توانایی طراحی رابط کاربری با Adobe XD یا Adobe Photoshop
 • توانایی به کارگیری HTML5 و CSS3
 • توانایی به کارگیری JavaScript
 • توانایی به کارگیری از Bootstrap
 • داشتن حداقل 3 نمونه کار طراحی

Backend Developer

 • توانایی به کارگیری HTML5 و CSS3
 • توانایی به کارگیری JavaScript
 • توانایی طراحی فرایندها به منظور حل مسئله
 • توانایی به کارگیری PHP
 • توانایی طراحی ERD
 • توانایی طراحی و پیاده سازی پایگاه داده با استفاده از MySQL
 • آشنایی مقدماتی با Python
 • آشنایی مقدماتی با Laravel
 • داشتن حداقل 1 نمونه کار

شرایط عمومی

 • مرد یا زن حداکثر 35 سال
 • توانایی کار گروهی
 • توانایی انجام کار حضوری (صبح ها: 8 تا 12 و عصرها: 16 تا 20)
 • توانایی انجام کار از راه دور
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape